<p><h6>Teller flach Fahne glatt</h6><table><tr><td>Größe</td><td> </td><td>Artikel-Nr.</td></tr><tr><td>16</td><td></td><td>9340016</td></tr><tr><td>20</td><td></td><td>9340020</td></tr><tr><td>24</td><td></td><td>9340024</td></tr><tr><td>27</td><td></td><td>9340027</td></tr><tr><td>29</td><td></td><td>9340029</td></tr><tr><td>31</td><td></td><td>9340031</td></tr><tr><td>34</td><td></td><td>9340034</td></tr></table></p>
<p><h6>Teller flach Fahne glatt</h6><table><tr><td>Größe</td><td> </td><td>Artikel-Nr.</td></tr><tr><td>16</td><td></td><td>9340016</td></tr><tr><td>20</td><td></td><td>9340020</td></tr><tr><td>24</td><td></td><td>9340024</td></tr><tr><td>27</td><td></td><td>9340027</td></tr><tr><td>29</td><td></td><td>9340029</td></tr><tr><td>31</td><td></td><td>9340031</td></tr><tr><td>34</td><td></td><td>9340034</td></tr></table></p>
<p><h6>Teller flach Fahne Struktur</h6><table><tr><td>Größe</td><td> </td><td>Artikel-Nr.</td></tr><tr><td>16</td><td></td><td>9340066</td></tr><tr><td>20</td><td></td><td>9340070</td></tr><tr><td>24</td><td></td><td>9340074</td></tr><tr><td>27</td><td></td><td>9340077</td></tr><tr><td>29</td><td></td><td>9340079</td></tr><tr><td>31</td><td></td><td>9340081</td></tr><tr><td>34</td><td></td><td>9340084</td></tr></table></p>
<p><h6>Teller tief Fahne glatt</h6><table><tr><td>Größe</td><td> </td><td>Artikel-Nr.</td></tr><tr><td>16</td><td></td><td>9340116</td></tr><tr><td>20</td><td></td><td>9340120</td></tr><tr><td>23</td><td></td><td>9340123</td></tr><tr><td>26</td><td></td><td>9340126</td></tr><tr><td>30</td><td></td><td>9340130</td></tr></table></p>
<p><h6>Teller tief Fahne Struktur</h6><table><tr><td>Größe</td><td> </td><td>Artikel-Nr.</td></tr><tr><td>16</td><td></td><td>9340166</td></tr><tr><td>20</td><td></td><td>9340170</td></tr><tr><td>26</td><td></td><td>9340176</td></tr><tr><td>30</td><td></td><td>9340180</td></tr></table></p>
<p><h6>Teller rechteckig glatt</h6><table><tr><td>Größe</td><td> </td><td>Artikel-Nr.</td></tr><tr><td>21</td><td></td><td>9340321</td></tr><tr><td>32</td><td></td><td>9340332</td></tr></table></p>
<p><h6>Teller quadratisch glatt</h6><table><tr><td>Größe</td><td> </td><td>Artikel-Nr.</td></tr><tr><td>21</td><td></td><td>9340521</td></tr></table></p>
<p><h6>Suppentasse</h6><table><tr><td>Größe</td><td> </td><td>Artikel-Nr.</td></tr><tr><td>30</td><td>U(gl.)</td><td>9346918</td></tr><tr><td>30</td><td>U(st.)</td><td>9346968</td></tr><tr><td></td><td>O</td><td>9342880</td></tr></table></p>
<p><h6>Suppentasse</h6><table><tr><td>Größe</td><td> </td><td>Artikel-Nr.</td></tr><tr><td>50</td><td>U(gl.)</td><td>9347101</td></tr><tr><td></td><td>O</td><td>9345150</td></tr></table></p>
<p><h6>Suppentasse stapelbar</h6><table><tr><td>Größe</td><td> </td><td>Artikel-Nr.</td></tr><tr><td>K/28</td><td>U(gl.)</td><td>9346918</td></tr><tr><td>K/28</td><td>U<br />(st.)</td><td>9346968</td></tr><tr><td></td><td>O</td><td>9342728</td></tr></table></p>
<p><h6>Salat rund</h6><table><tr><td>Größe</td><td> </td><td>Artikel-Nr.</td></tr><tr><td>13</td><td></td><td>9343163</td></tr><tr><td>15</td><td></td><td>9343165</td></tr><tr><td>18</td><td></td><td>9343168</td></tr><tr><td>21</td><td></td><td>9343171</td></tr></table></p>
<p><h6>Bowl</h6><table><tr><td>Größe</td><td> </td><td>Artikel-Nr.</td></tr><tr><td>22</td><td></td><td>9345372</td></tr><tr><td>30</td><td></td><td>9345380</td></tr></table></p>
<p><h6>Bowl stapelbar</h6><table><tr><td>Größe</td><td> </td><td>Artikel-Nr.</td></tr><tr><td>K/28</td><td></td><td>9345329</td></tr></table></p>
<p><h6>Bowl stapelbar Struktur</h6><table><tr><td>Größe</td><td> </td><td>Artikel-Nr.</td></tr><tr><td>K/28</td><td></td><td>9345328</td></tr></table></p>
<p><h6>Dip-Schälchen</h6><table><tr><td>Größe</td><td> </td><td>Artikel-Nr.</td></tr><tr><td>10</td><td></td><td>9346110</td></tr></table></p>
<p><h6>Sauciere</h6><table><tr><td>Größe</td><td> </td><td>Artikel-Nr.</td></tr><tr><td>35</td><td></td><td>9343835</td></tr></table></p>
<p><h6>Buttersauciere</h6><table><tr><td>Größe</td><td> </td><td>Artikel-Nr.</td></tr><tr><td>10</td><td></td><td>9343810</td></tr></table></p>
<p><h6>Eierbecher</h6><table><tr><td>Größe</td><td> </td><td>Artikel-Nr.</td></tr><tr><td></td><td></td><td>9344001</td></tr></table></p>
<p><h6>Platte Fahne</h6><table><tr><td>Größe</td><td> </td><td>Artikel-Nr.</td></tr><tr><td>26</td><td></td><td>9342026</td></tr><tr><td>29</td><td></td><td>9342029</td></tr><tr><td>33</td><td></td><td>9342033</td></tr><tr><td>38</td><td></td><td>9342038</td></tr></table></p>
<p><h6>Kaffeekanne</h6><table><tr><td>Größe</td><td> </td><td>Artikel-Nr.</td></tr><tr><td>30</td><td></td><td>9344130</td></tr><tr><td>60</td><td></td><td>9344160</td></tr></table></p>
<p><h6>Teekanne</h6><table><tr><td>Größe</td><td> </td><td>Artikel-Nr.</td></tr><tr><td>35</td><td></td><td>9344335</td></tr><tr><td>65</td><td></td><td>9344365</td></tr></table></p>
<p><h6>Marmeladen- und Zuckerdose</h6><table><tr><td>Größe</td><td> </td><td>Artikel-Nr.</td></tr><tr><td>24</td><td></td><td>9344924</td></tr></table></p>
<p><h6>Zuckertütenbehälter</h6><table><tr><td>Größe</td><td> </td><td>Artikel-Nr.</td></tr><tr><td></td><td></td><td>9347901</td></tr></table></p>
<p><h6>Salz- und Pfefferstreuer</h6><table><tr><td>Größe</td><td> </td><td>Artikel-Nr.</td></tr><tr><td>Salzstreuer</td><td></td><td>9344010</td></tr><tr><td>Pfefferstreuer</td><td></td><td>9344020</td></tr></table></p>
<p><h6>Gießer ohne Henkel</h6><table><tr><td>Größe</td><td> </td><td>Artikel-Nr.</td></tr><tr><td>03</td><td></td><td>9344603</td></tr></table></p>
<p><h6>Gießer</h6><table><tr><td>Größe</td><td> </td><td>Artikel-Nr.</td></tr><tr><td>15</td><td></td><td>9344715</td></tr><tr><td>30</td><td></td><td>9344730</td></tr><tr><td>50</td><td></td><td>9344750</td></tr></table></p>
<p><h6>Tasse hoch</h6><table><tr><td>Größe</td><td> </td><td>Artikel-Nr.</td></tr><tr><td>10</td><td>U<br />(gl.)</td><td>9346909</td></tr><tr><td>10</td><td>U<br />(st.)</td><td>9346959</td></tr><tr><td></td><td>O</td><td>9345260</td></tr><tr><td>18</td><td>U<br />(gl.)</td><td>9346918</td></tr><tr><td>18</td><td>U<br />(st.)</td><td>9346968</td></tr><tr><td></td><td>O</td><td>9345268</td></tr></table></p>
<p><h6>Tasse halbhoch</h6><table><tr><td>Größe</td><td> </td><td>Artikel-Nr.</td></tr><tr><td>22</td><td>U<br />(gl.)</td><td>9346918</td></tr><tr><td>22</td><td>U<br />(st.)</td><td>9346968</td></tr><tr><td></td><td>O</td><td>9345272</td></tr><tr><td>30</td><td>U<br />(gl.)</td><td>9346918</td></tr><tr><td>30</td><td>U<br />(st.)</td><td>9346968</td></tr><tr><td></td><td>O</td><td>9345280</td></tr></table></p>
<p><h6>Tasse Café au lait</h6><table><tr><td>Größe</td><td> </td><td>Artikel-Nr.</td></tr><tr><td>40</td><td>U<br />(gl.)</td><td>9346918</td></tr><tr><td>40</td><td>U<br />(st.)</td><td>9346968</td></tr><tr><td></td><td>O</td><td>9345290</td></tr></table></p>
<p><h6>Tasse</h6><table><tr><td>Größe</td><td> </td><td>Artikel-Nr.</td></tr><tr><td>09</td><td>U<br />(gl.)</td><td>9346909</td></tr><tr><td>09</td><td>U<br />(st.)</td><td>9346959</td></tr><tr><td></td><td>O</td><td>9345159</td></tr><tr><td>20</td><td>U<br />(gl.)</td><td>9346918</td></tr><tr><td>20</td><td>U<br />(st.)</td><td>9346968</td></tr><tr><td></td><td>O</td><td>9345170</td></tr></table></p>
<p><h6>Tasse stapelbar</h6><table><tr><td>Größe</td><td> </td><td>Artikel-Nr.</td></tr><tr><td>K/09</td><td>U<br />(gl.)</td><td>9346909</td></tr><tr><td>K/09</td><td>U<br />(st.)</td><td>9346959</td></tr><tr><td></td><td>O</td><td>9345109</td></tr><tr><td>K/18</td><td>U<br />(gl.)</td><td>9346918</td></tr><tr><td>K/18</td><td>U<br />(st.)</td><td>9346968</td></tr><tr><td></td><td>O</td><td>9345118</td></tr><tr><td>K/25</td><td>U<br />(gl.)</td><td>9346918</td></tr><tr><td>K/25</td><td>U<br />(st.)</td><td>9346968</td></tr><tr><td></td><td>O</td><td>9345125</td></tr></table></p>
<p><h6>Tasse stapelbar Struktur</h6><table><tr><td>Größe</td><td> </td><td>Artikel-Nr.</td></tr><tr><td>K/25</td><td>U<br />(gl.)</td><td>9346918</td></tr><tr><td>K/25</td><td>U<br />(st.)</td><td>9346968</td></tr><tr><td></td><td>O</td><td>9345325</td></tr></table></p>
<p><h6>Kaffeebecher</h6><table><tr><td>Größe</td><td> </td><td>Artikel-Nr.</td></tr><tr><td>28</td><td></td><td>9345628</td></tr></table></p>
<p><h6>Zuckerschale</h6><table><tr><td>Größe</td><td> </td><td>Artikel-Nr.</td></tr><tr><td>8</td><td></td><td>9345708</td></tr></table></p>
<p><h6>Kerzenhalter</h6><table><tr><td>Größe</td><td> </td><td>Artikel-Nr.</td></tr><tr><td></td><td></td><td>9347700</td></tr></table></p>
<p><h6>Vase</h6><table><tr><td>Größe</td><td> </td><td>Artikel-Nr.</td></tr><tr><td>9</td><td></td><td>9348109</td></tr></table></p>
<p><h6>Ascher</h6><table><tr><td>Größe</td><td> </td><td>Artikel-Nr.</td></tr><tr><td>12</td><td></td><td>9347512</td></tr></table></p>